فهرست دروس

HTML مقدماتی

HTML پیشرفته

برچسب Div


تعریف و کاربرد

برچسب <div> برای مشخص کردن یک بخش و یا قسمت داخل صفحه استفاده می شود.


تفاوت بین HTML و XHTML

خصیصه "align" در HTML 4.01 پشتیبانی نمی شود.

خصیصه "align" در XHTML 1.0 نوع Strict پشتیبانی نمی شود.


نکته ها

نکته: مرورگرها معمولا یک "سرخط" قبل و بعد از بخش تعریف شده توسط div، قرار می دهند.

نکته: از برچسب <div> برای تقسیم قسمتهای مختلف صفحه و تعیین نوع نمایش هر قسمت به کمک style استفاده می شود.


مثال

منبع خروجی
This is some text <div style="color:#FF0000;">
<h4>This is a header in a div section</h4>
<p>This is a paragraph in a div section</p>
</div>
This is some text

This is a header in a div section

This is a paragraph in a div sectionخواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند. S=اکید، T=وابسته، F=frameset.
موجودیت مقدار توضیحات DTD
align left
right
center
justify
محل نمایش محتوای داخل div را مشخص می کند. به جای آن از style استفاده کنید. TF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
جستجوی پیشرفته

نسخه چاپی
فرم انتقادات و پیشنهادات
ارسال به دوستان
افزودن به آدرسهای برگزیده

صفحه نخست | سایت های مرتبط | ارتباط با ما Liar | Lie | 300 the movie |
طراحی سایت (طراحی وب)، هاست، دامنه - رادکام